Wandelcommissie


De wandelcommissie bestaat uit: 

Janneke Metzemaekers (voorzitter en trainerscoordinator) 
Elly Hendriks 
Erna Eskes (wandelttrainer & notulist) 
Eugenie Kleverwal 
Flora Jonkman (wandeltrainer) 
Hans Vos 
Imelda Massop 
Paul Willekens 
Paula Vianen
Petra de Jong (wandelkleding)