Gedrags en veiligheidsprotocol

GEDRAGS- EN VEILIGHEIDSPROTOCOL

Dit gedrags- en veiligheidsprotocol is van toepassing voor alle leden en betrokkenen bij de vereniging.

De veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de wedstrijdatletiek zoals de baantraining en de krachttraining zijn nadrukkelijk gemaakt voor de wedstrijdatletiek, maar zijn dus ook van toepassing voor andere leden van de club. Zoveel als mogelijk zijn alle aspecten die de atletiektrainingen betreffen geïnventariseerd.

Het bestuur zal erop toezien dat dit protocol regelmatig door de betreffende commissies gecontroleerd wordt op juistheid en actualiteit. Gedrag en veiligheid hebben de hoogste prioriteit. Ieder ARGO lid en met name iedere trainer (wedstrijd en loopsport) wordt geacht de inhoud van dit document te kennen en de richtlijnen, daar waar van toepassing, te hanteren.

Daarnaast is er sprake van medeverantwoordelijkheid: Sta altijd open voor aanwijzingen van anderen m.b.t. gedrag, organisatie en veiligheid. Zie je bij andere trainingsgroepen iets wat ongewenst is of gevaar kan opleveren, dan attendeer je de betreffende trainer daarop. Er worden punten genoemd die erg vanzelfsprekend en misschien wat overdreven lijken. Sommige punten zullen voor de ene trainingsgroep zwaarder wegen dan voor de andere trainingsgroep. Dit document geeft natuurlijk geen garantie voor gewenst gedrag en 100% veiligheid, maar is wel een waardevol hulpmiddel voor alle betrokkenen. Mocht het ondanks alle aandacht voor gedrag helaas toch een keer misgaan, dan wordt de vertrouwenscontactpersoon van ARGO Atletiek ingeschakeld: vcp@argoatletiek.nl.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenscontactpersoon  ARGO Atletiek
 
 
Petrina van Engelenburg
 
Ook bij Argo onderschrijven wij van harte het project Veilig Sportklimaat dat enige jaren geleden bij alle sportbonden binnen het NOC*NSF van start is gegaan. Daarom hebben wij een aantal spelregels voor sportief en gezond gedrag opgesteld. Ze hangen ook in ons clubgebouw Baan 9.

Mocht er toch iets niet goed gaan, bijvoorbeeld omdat je gepest wordt of omdat je het vermoeden hebt dat iemand anders gepest wordt, of dat er ander zgn. grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon, Petrina van Engelenburg.

Als vertrouwenscontactpersoon  (VCP) neemt Petrina een onafhankelijke plek in binnen ARGO Atletiek. Dat betekent dat zij niet verbonden is aan het bestuur of een andere commissie. Jouw verhaal komt alleen bij haar terecht en alleen met jouw toestemming zal zij zaken verder bekend maken. Wel moet het bestuur op de hoogte zijn van alle meldingen die bij de VCP binnenkomen. Dit gebeurt in principe geanonimiseerd, behalve wanneer er echt strafbare feiten gepleegd zijn (bijv. diefstal, seksuele intimidatie). In die gevallen is het bestuur verplicht aangifte bij de politie te doen. Daarnaast is het bestuur verplicht om periodiek alle geconstateerde gevallen van grensoverschrijdend gedrag (geanonimiseerd) bij het NOC*NSF te melden. (Deze verplichting geldt met ingang van 15 mei 2018).
 
Petrina is via het mailadres vcp@argoatletiek.nl bereikbaar voor alle (jeugd)leden, trainers, vrijwilligers, ouders en anderen die zich bij ARGO Atletiek betrokken voelen.
 
De procedure:
Stuur een korte mail met in een paar woorden waar het om gaat, je telefoonnummer en wanneer je teruggebeld kunt worden. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 20:00 uur. Petrina neemt na ontvangst zo snel mogelijk telefonisch contact met je op. Vervolgens maken jullie een afspraak zodat jij in een vertrouwelijke setting jouw verhaal bij haar kwijt kunt. Samen gaan jullie kijken op welke manier het probleem waar jij tegenaan gelopen bent, het beste opgelost kan worden. Petrina heeft zelf geen rol in de acties die naar een oplossing kunnen leiden, zij adviseert alleen over de mogelijkheden die er zijn.
 
Mocht je dat liever willen (of bij afwezigheid van Petrina), dan kun je ook direct contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF. Hier werken geschoolde vertrouwenscontactpersonen, die jou ook kunnen helpen. Dit vertrouwenspunt is van maandag tot en met vrijdag van 8-20 uur bereikbaar op nummer 0900-2025590 (gratis) of via Whatsapp 06-53646928. Je kunt hen natuurlijk ook mailen: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
 
Links voor meer informatie: