Sponsorcommissie

De Sponsor Commissie onderhoudt de relatie tussen ARGO Atletiek en haar sponsors. De commissie bestaat uit Gert Arentz, Michael Lahallo en Ger Smeman.

 

Sponsoring bij Argo Atletiek

ARGO Atletiek biedt diverse mogelijkheden van sponsoring. Op de baan, in het gebouw en bij de leden. Overal kan reclame-uiting aanwezig zijn.

 

Wat biedt Argo Atletiek voor de sponsor?

ARGO Atletiek biedt een kwaliteitsplatform. Er wordt een actieve, maatschappelijk interessante doelgroep in het hart van onze samenleving bereikt. ARGO Atletiek staat voor kwaliteit, degelijkheid, goede gediplomeerde trainers. Het is een maatschappelijk betrokken vereniging met hart voor de jeugd. Een vereniging die ook aan de weg timmert.En natuurlijk een vereniging die de sponsoren erg dankbaar is.

 

Hoofdsponsor

Exclusieve sponsormogelijkheden. Meer informatie staat in de sponsorbrochure van ARGO Atletiek.

 

Stersponsor

Branche exclusieve sponsormogelijkheid. Meer informatie staat in de sponsorbrochure van ARGO Atletiek.

 

Topsponsor

Informatie over deze mogelijkheid staat in de sponsorbrochure van Argo Atletiek

 

Club van 50

Met een knipoog naar het 50 jarig bestaan van Argo Atletiek in 2011 is de Club van 50 opgericht. Leden,(groot)ouders,kennissen, vrienden en andere relaties en betrokkenen werden uitgenodigd om vijftig euro of een meervoud ervan te storten op rekeningnummer 93.60.61.812 t.n.v. Argo o.v.v. 50 jaar. Uit de gulle gevers werd in 2010 een commissie gevormd die zich heeft gebogen over het cadeau.

 

Advertentie in clubblad "Wissel"

Het clubblad "Wissel" wordt uitgevoerd in duotoon, telt 16 pagina's en verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van 500 exemplaren. Het blad wordt verspreid onder leden, sponsoren en andere betrokkenen.   

 

Sponsorbord op de atletiekbaan

Als bordsponsor wordt er een verbintenis aangegaan met Argo Atletiek voor een periode van drie jaar. 

 

Sponsorkubus op de atletiekbaan

Als kubussponsor wordt er een verbintenis aangegaan met ARGO Atletiek voor een periode van drie jaar. 

 

De klok

Als sponsor van de klok langs de atletiekbaan wordt er een verbintenis met ARGO Atletiek aangegaan voor een periode van drie jaar.

 

Advertentie website

De website van ARGO Atletiek biedt mogelijkheden om de bedrijfsnaam of -logo op de homepage te plaatsen. Het logo op de homepage blijft ook zichtbaar op de subpagina's.

 

Vlaggenmast

Als sponsor van een vlaggenmast wordt er eenmalig een verbintenis met ARGO Atletiek aangegaan.