De beweeggroep

De Beweeggroep is bedoelt voor deelnemers met chronische klachten en daardoor beperkingen die actief, zinvol en prettig samen oefenen om zelfstandig te blijven in hun functioneren. Dit wordt gedaan onder deskundige begeleiding van gediplomeerde trainers.

Deze Beweeggroep wordt aanbevolen door huisartsen/specialisten of als vervolgtraject van de fysiotherapie.

Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van de beweegmakelaar Sportservice Doetinchem : m.steijvers@sportservicedoetinchem.nl /

06-24899152. Door een gesprek met Martine kan in kaart worden gebracht welke beweegactiviteit het beste bij de deelnemer past.

 

Gratis proefperiode

Er is een gratis proefperiode van een maand waarbij u  met de Beweeggroep meekijkt  en natuurlijk ook mee kunt doen. Of neem contact op door een email te sturen aan Els ter Laak  email: els.terlaak@argoatletiek.nl 
Het lidmaatschap van ARGO Atletiek bedraagt € 17,50 per maand en eenmalig bij inschrijven € 15,50 (kosten voor inschrijven en aanmelden bij de KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland) en de Atletiekunie).

 

Voor wie is de beweeeggroep geschikt?

Deze beweeggroep is bedoeld voor deelnemers met chronische aandoeningen (zoals hart/vaatklachten,suikerziekte,COPD/longklachten,gewrichtsklachten,

overgewicht,neurologische aandoeningen,depressiviteit,sociale indicatie).Dit geeft beperkingen en als doel wordt vaak aangegeven het optimaliseren van de algehele conditie,verbeteren loop/wandelfunctie. Deze doelgroep wil graag zelfstandig blijven wonen /functioneren zodat zij de eigen regie in bewegen blijven (onder) houden. 

 

Hoe ziet het beweeguur eruit?

Het Beweeguur heeft een vaste structuur, er wordt eerst gewandeld op de baan,waarbij wij correcties /adviezen geven voor een optimaal efficiënt wandel/looppatroon. Daarna komt er een blok met beweegoefeningen en spelvormen. Hierbij gebruiken wij de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen.(=minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Daarbij ook minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.) Tenslotte sluiten we af met rekoefeningen en ontspanning/ademhalingsvormen.

Door de verschillende chronische aandoeningen en beperkingen is het nivo ook wisselend van de deelnemers. Elke deelnemer zal positief gestimuleerd worden om te oefenen naar kunnen en er wordt rekening gehouden met de belasting/belastbaarheid.

 

Wanneer?

Er wordt gewandeld en geoefend op de baan van ARGO.

Bij slecht weer is er ook de gelegenheid om binnen te oefenen.

Elke maandag en vrijdagmorgen is er een Beweeggroep van 10.30-11.30 uur

Nadien is er de mogelijkheid om nog gezellig samen met de groep koffie/thee te drinken in de Sportkantine.

Wandelen Overzicht