Gedrags en veiligheidsprotocol

GEDRAGS- EN VEILIGHEIDSPROTOCOL

Dit gedrags- en veiligheidsprotocol is van toepassing voor alle leden en betrokkenen bij de vereniging.

De veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de wedstrijdatletiek zoals de baantraining en de krachttraining zijn nadrukkelijk gemaakt voor de wedstrijdatletiek, maar zijn dus ook van toepassing voor andere leden van de club. Zoveel als mogelijk zijn alle aspecten die de atletiektrainingen betreffen geïnventariseerd.

Het bestuur zal erop toezien dat dit protocol regelmatig door de betreffende commissies gecontroleerd wordt op juistheid en actualiteit. Gedrag en veiligheid hebben de hoogste prioriteit. Ieder ARGO lid en met name iedere trainer (wedstrijd en loopsport) wordt geacht de inhoud van dit document te kennen en de richtlijnen, daar waar van toepassing, te hanteren.

Daarnaast is er sprake van medeverantwoordelijkheid: Sta altijd open voor aanwijzingen van anderen m.b.t. gedrag, organisatie en veiligheid. Zie je bij andere trainingsgroepen iets wat ongewenst is of gevaar kan opleveren, dan attendeer je de betreffende trainer daarop. Er worden punten genoemd die erg vanzelfsprekend en misschien wat overdreven lijken. Sommige punten zullen voor de ene trainingsgroep zwaarder wegen dan voor de andere trainingsgroep. Dit document geeft natuurlijk geen garantie voor gewenst gedrag en 100% veiligheid, maar is wel een waardevol hulpmiddel voor alle betrokkenen. Mocht het ondanks alle aandacht voor gedrag helaas toch een keer misgaan, dan wordt de vertrouwenscontactpersoon van ARGO Atletiek ingeschakeld: vcp@argoatletiek.nl.

Veiligheid Overzicht