Bestuur is gewijzigd, twee nieuwe bestuursleden

Woensdag 3 april tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft er een wijziging in het bestuur plaatsgevonden.

Twee nieuwe bestuursleden werden welkom geheten; Linda van de Maat en Wim de Korte.

André Jorissen was aftredend en niet herkiesbaar na 6 1/2 jaar voorzitterschap  De nieuwe voorzitter Henk Lubberdink bedankte André voor zijn enthousiasme en zijn inzet. Bloemen en presentjes zijn André aangeboden.

Nieuws Overzicht