Vanaf heden worden allerlei regels t.a.v. COVID-19 versoepeld

De vier basisregels, niezen/hoesten in de elleboog, elkaar geen hand geven, houd 1,5 meter afstand tot elkaar en handen wassen, blijven. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt nog steeds 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar, al mag deze regel, indien dit voor een normaal spelverloop noodzakelijk is, tijdens het sporten tijdelijk worden losgelaten. Om dit te kunnen bereiken moet nog steeds grote drukte op één tijdstip op één locatie worden voorkomen. We blijven dus voorlopig met de verschillende loopgroepen op meerdere locaties trainen.

Op maandag 27 juli begint de zomersluiting van de atletiekbaan. Aangezien de meesten de komende drie weken nog niet op of zelfs maar in de buurt van de baan komen, er wordt op locatie getraind, is een inspanning om de kantine met terras te laten voldoen aan het KHN (Koninklijke Horeca Nederland) protocol niet erg zinvol. De kantine blijft daardoor gesloten. Ook de kleedkamers en douches blijven nog afgesloten.

 

Wat vanaf vandaag wel veranderd wordt, is een verruiming ten aanzien van de groepsgrootte en het aantal keren dat bij ARGO Atletiek getraind kan worden. De regels die hierop betrekking hadden laten we volledig los. Het blijft wel van belang je komst bij de trainer te melden zodat een eventueel contactonderzoek snel opgevolgd kan worden.

 

Samenvattend

·         Houd de vier basisregels in acht

·         De kantine, kleedkamers en douches blijven gesloten

·         De trainingen blijven op locatie

·         De beperkingen op de groepsgrootte worden opgeheven

·         Kom zo vaak trainen als je wilt

·         MELD JE VOORAF BIJ DE TRAINER

·         HEB PLEZIER

Nieuws Overzicht