Evaluatie opstart groepstrainingen

We zijn al weer bijna een maand in groepsverband bij ARGO Atletiek aan het lopen/bewegen/wandelen/etc. Tijd voor een evaluatie en voor een gedachte hoe we verder gaan. Natuurlijk kennen we de algemene regels, die voor iedereen gelden (niezen/hoesten in de elleboog - elkaar GEEN hand geven - 1,5 meter afstand houden - handen regelmatig goed en langdurig wassen).

Voor de trainingen bij ARGO Atletiek hebben we een aantal (aanvullende) regels opgesteld om te bereiken dat

 1. het niet onverantwoord druk wordt nabij en op de atletiek accommodatie
 2. andere gebruikers van de openbare ruimte niet (te) veel hinder van groepen sportende personen hebben
 3. de 1,5 meter samenleving er ook tijdens het sporten is
 4. groepen zich tijdens het sporten niet vermengen
 5. in het geval van een besmetting dit traceerbaar is

Daarvoor hebben we

 1. de groepsgrootte gemaximaliseerd tot 15 personen
 2. aan iedereen gevraagd slechts één keer per week van één van de trainingsmogelijkheden bij ARGO Atletiek gebruik te maken
 3. en zich VOORAF te melden bij de trainer dat ze aan een bepaalde training deel willen nemen; de trainer communiceert dit met onze secretaris
 4. gevraagd niet tussen groepen te wisselen (dus zich iedere week bij dezelfde groep aan te sluiten).
 5. de jeugd, die eerder met trainen op de baan was begonnen, zo min mogelijk willen hinderen
 6. de veelal alternatieve start- en finish locaties voorgesteld
 7. sporadisch de start- en finish tijden van trainingen gewijzigd

En …. bereiken we wat we willen?

 1. We hebben zeer sterk de indruk dat vrijwel elke trainer het overzicht heeft van de personen die op de training gaan verschijnen.
 2. Op een enkele uitzondering na wordt de groepsgrootte van 15 personen NIET overschreden.
 3. Soms leidt de groepsgrootte van 15 personen toch tot “problemen”– moeizaam om op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te blijven – andere gebruikers van de openbare ruimte ondervinden (lichte) hinder.
 4. De groepen waarvoor alternatieve start- en finish locaties zijn voorgesteld hebben zich hier keurig aan gehouden. Sommige groepen hebben deze locatie wel gewijzigd zonder andere groepen hiermee te belasten. Prima.

Wat ons betreft verdienen jullie allemaal een compliment. Ons gedrag past bijna perfect in de slogan ‘Samen krijgen we Corona onder controle’.


Wat stellen we voor de nabije toekomst voor?

Gezien het bereikte effect hebben we natuurlijk de neiging alles bij het “oude” te laten. Echter, we zien sommige “knelpunten”, die we met een lichte versoepeling van onze regels wellicht kunnen wegnemen.

 1. Sommige groepen dreigen de grootte van 15 personen te overschrijden. Voor deze groepen stellen we voor dat deze zich opsplitsen in meerdere groepen zoals ook op de zaterdagochtend het geval is en dat de zo ontstane subgroepen elk hun eigen richting kiezen. Let wel: het mag op de start- finish locatie niet ongecontroleerd druk worden. Tevens MOET natuurlijk iedereen zich van te voren aanmelden zodat voor voldoende begeleiding van de subgroepen kan worden zorg gedragen.
 2. Sommige groepen zijn nog onderbezet. Bijvoorbeeld de zondagochtend groep (trainer Ton Kistemaker), de “Bootcamp” groep op donderdagavond (trainers Lucie Jansen, Corrie Nusselder, Bas Waterham) en de wandelgroep op dinsdagavond (trainer Paul Willekens). Voor deze groepen willen we de “één keer per week training” regel loslaten. Ook voor deze groepen geldt natuurlijk dat iedereen zich van te voren aanmeldt.

Alle andere regels handhaven we – vooralsnog tot aan de zomervakantie. De zomervakantie is dit jaar van week 31 t/m week 34. Dus van zondag 27 juli t/m zaterdag 23 augustus.

 

Het bestuur

Nieuws Overzicht