Opstart Volwassenen

Eindelijk. We mogen nu ook weer bij de senioren in groepsverband gaan sporten. Velen zullen dit verwelkomen. Sommigen, hopelijk niet al te veel, zijn qua sportieve inspanningen wat meer of minder stilgevallen. Het is soms toch lastig om jezelf zonder de sociale motivatie van de club tot bewegen aan te zetten.

Vorige week zijn de trainingen voor de jeugd weer begonnen. De baan is daardoor “druk” bezet op maandagavond, woensdagavond en zaterdagochtend. Op deze tijdstippen is vooralsnog de baan niet beschikbaar voor de senioren loop-en wandelgroepen.

Bij ARGO Atletiek richten we ons er op om vanaf maandag 18 mei de trainingen voor personen ouder dan 18 jaar weer op te starten. Tot die tijd is er organisatorisch nog heel wat werk aan de winkel.

Bovendien zullen er regels in acht genomen moeten worden. De belangrijkste vier zijn:

 • Niezen/hoesten in de elleboog – neem eventueel papieren zakdoekjes mee
 • Elkaar GEEN handen schudden – elkaar NIET aanraken
 • Houd de 1,5 meter afstand regel in acht. Wellicht moet deze regel extra sterk benadrukt worden – velen hebben elkaar voor langere tijd niet gezien en willen even bijkletsen – OPLETTEN DUS.
 • Handen voor- en na de training goed wassen met water en zeep en/of desinfecteren.

AANVULLEND:

Om zicht te krijgen op de te verwachten groepsgrootte wordt het volgende afgesproken.

 • Vooralsnog wordt de deelname beperkt tot één training per week om daarmee iedereen de mogelijkheid te geven aan een groep deel te nemen. Je bent dus 1 keer per week welkom om aan te sluiten. Wanneer dit is hangt af van de planning van de trainersgroep.
 • Per trainingsmoment wordt er een maximum gesteld aan de groepsgrootte, deze wordt beperkt tot 15 personen naast de trainer.
 • Bij de trainer moet bekend zijn wie er tijdens de training worden verwacht. Dat betekent dat er voorafgaande aan de trainingen communicatie tussen de trainer en iedere deelnemer moet zijn. De aanzet tot deze communicatie wordt door de trainer verzorgd. Indien deze achterwege blijft (bijvoorbeeld omdat je niet in het systeem van de betreffende trainer voorkomt) zal zelf actie ondernomen moeten worden.
 • De loopgroep op zaterdagochtend is over het algemeen vrij groot. Normaal wordt deze opgesplitst in 3 subgroepen. In de komende periode zullen hier een aantal trainers aan toegevoegd worden om daarmee de subgroepsgrootte te beperken; deze subgroepen worden op de parkeerplaats (gedeelte tegenover tennisvereniging De Sprong), samengesteld en betreden dus niet de atletiekbaan. Een ieder die zich bij een bepaalde subgroep aansluit wordt geacht de komende weken bij deze groep te blijven en overhandigt zijn persoonlijke gegevens bij de subgroep trainer. Ook voor subgroepen geldt de maximale grootte van 15 deelnemers.
 • Kom vlak voor de trainingen (niet eerder dan 5 tot 10 minuten voor aanvang)
 • Switch niet tussen (sub)groepen
 • Blijf thuis bij klachten. Blijf ook thuis wanneer een van de huisgenoten / andere personen waarbij je recent mee in contact bent geweest ziek is
 • Verlaat het terrein onmiddellijk na de training

  Naast het bovengenoemde wordt iedereen die aan de trainingen gaat deelnemen dringend verzocht het door het NOCNSF opgestelde protocol door te lezen. Deze is te vinden via de volgende link https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v3.pdf

Verder is de kantine VERBODEN TERREIN – de aanwezige AED en EHBO materialen zijn wel bereikbaar. Kom in sportkleding naar de training; de kleedruimten zijn afgesloten. Toiletten zijn wel beschikbaar, maar maak bij voorkeur hier zo min mogelijk gebruik van. De hygiëne en schoonmaak hiervan worden voorbereid en ter plekke kenbaar gemaakt.

De trainers bereiden de aankomende trainingen voor. Trainers van groepen die elkaar normaal gesproken op de baan ontmoeten zijn druk in overleg met elkaar om een en ander in goede banen te leiden. Hierbij zal het noodzakelijk zijn dat sommige groepen zich, voorafgaande aan de training, op de parkeerplaats verzamelen en de baan dus niet zullen betreden. De training eindigt op de plek waar ze begint. Dit wordt door de trainers met de betreffende deelnemers gecommuniceerd.


Het bestuur van ARGO Atletiek

Nieuws Overzicht