Impact persconferentie 6 mei

Goed nieuws voor alle leden van ARGO Atletiek! Ook alle volwassenen mogen weer trainen.  Een lastige opgave, want hoe zorgen we ervoor dat alle leden op een leuke en veilige manier kunnen trainen?

In de laatste persconferentie van 6 mei over de stand van zaken rondom het Corona-virus kondigde de regering een verdere versoepeling van de maatregelen aan. Per 11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten sporten als daarbij anderhalve meter afstand van elkaar wordt gehouden. Dit betekent dat iedereen in principe weer kan komen trainen bij ARGO Atletiek al is dat nog steeds onder voorwaarde dat er geen wedstrijden zijn, de kleedkamers en douches niet gebruikt mogen worden en ook de kantine dicht blijft (wellicht is op relatief korte termijn, in navolging van de Horeca, wel een buitenterras te realiseren).

Daarmee komen we voor een belangrijke maar lastige opgave te staan: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat al onze leden op een leuke en veilige manier kunnen trainen? Duidelijk is dat we niet op een 'normale' manier - zoals voor half maart -  de training kunnen hervatten. Over hoe we het wel kunnen doen, wordt goed nagedacht want naast de grotere belasting van de trainingscapaciteit - dagen, locaties, trainers - waar we over beschikken moeten we ook nog steeds de maatregelen goed naleven. We moeten daarin rekening houden met (nieuwe) richtlijnen en protocollen vanuit zowel de Atletiekunie als de gemeente Doetinchem (gecommuniceerd via Sportservice Doetinchem) waar we ons goed aan moeten houden. Het is een lastige puzzel waar trainers, coördinatoren en bestuur zich op dit moment over buigen en waar we hopelijk snel meer duidelijkheid over krijgen.

Uiteraard worden al onze leden zodra we een goed beeld hebben geïnformeerd zodra we meer helderheid hebben hoe we een en ander gaan organiseren.

 

Het bestuur ARGO Atletiek

Nieuws Overzicht